Εισαγωγή

Εισαγωγή

Το Διεθνές Σχολείο Πειραιά  παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο, ατενίζοντας πάντα με απαιτήσεις το μέλλον.

Το Διεθνές Σχολείο Πειραιά με σεβασμό στην ιστορία του, απόλυτη συναίσθηση των αλλαγών που συντελούνται στον εκπαιδευτικό χάρτη και των αντίστοιχων προσδοκιών των μαθητών και των γονέων, ανανεώνουν το εκπαιδευτικό τους προφίλ και προσαρμόζονται στις επιταγές της σύγχρονης διεθνούς εκπαίδευσης.

 

Το Όραμά μας

Ένα οικογενειακό σχολείο που παρέχει στους μαθητές του ποιοτική ελληνική εκπαίδευση, με έμφαση στην αγγλική γλώσσα και τη σύγχρονη, διεθνή μεθοδολογία και εξασφαλισμένη συνέχεια και σύνδεση των εκπαιδευτικών του βαθμίδων από τον Νηπιακό Σταθμό μέχρι την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου.

 

Το Προφίλ μας

Στο Διεθνές Σχολείο Πειραιά στοχεύουµε σε ένα ελληνικό σχολείο µε διεθνή προσανατολισµό:

  • µε εκπαιδευτικούς που εκπαιδεύονται και επιµορφώνονται διαρκώς
  • µε εκπαιδευτικό έργο που αξιολογείται εσωτερικά και εξωτερικά
  • µε γνώσεις που πιστοποιούνται στη βάση παγκοσµίως αναγνωρισµένων κριτηρίων

 

Οι Μαθητές μας

Προετοιμάζουμε τους πολίτες ενός νέου κόσμου. Ενεργοποιημένους, κριτικά σκεπτόμενους μαθητές, που αποκτούν την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και μεθοδολογία, ώστε να σέβονται τις αρχές τους, να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν τις κλίσεις τους, να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές που θα συναντούν στην ζωή τους, να λύνουν πρακτικά προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις, να ενεργούν υπεύθυνα, αυτόνομα και σε αρμονική συνεργασία με άλλους.

_____________________________________________________________________________________________________________

International School of Piraeus, provides high quality education, while always keeping up with current trends. We have a thorough insight on the occurring changes in education and we continuously renew our educational profile which is constantly being adapted to the requirements of the contemporary international system.

 

Our Vision

We are a family school that provides high quality Greek education, with emphasis on English language teaching, and uses modern international methods. It covers all educational levels from nursery to the end of primary school.

 

Our Profile

The International School of Piraeus is a Greek school with international orientation:

  • with teachers who follow training and professional development
  • with educational work that is assessed internally and externally
  • with knowledge that is certified, based on worldwide recognised criteria

 

Our Students

Our school prepares the citizens of tomorrow to cope with the demands of the outside world and stimulates students to be critical thinkers, highly principled and cultivates their talents to the full. Additionally, it enables them to adapt to the constant changes they may encounter in their lives. Furthermore, not only does it train them to tackle practical problems but it also encourages them to take the initiative, while being responsible, independent and cooperative.

 

Visit our facebook pageVisit our blogspot page