Πρόγραμμα

Μαθημάτων

…ένα παιδί από τη στιγμή της γέννησης του, είναι τόσο αφοσιωμένο στο να αναπτύξει μια σχέση με τον κόσμο γύρω του και να τον μάθει, ώστε αναπτύσσει ένα περίπλοκο σύστημα ικανοτήτων, μαθαίνοντας τρόπους για να οργανώνει τις σχέσεις του
— (The Space of Childhood, In Dialogue with Reggio Emilia, 2006)
 

Early Years

Τα Early years περιλαμβάνουν το βρεφονηπιακό σταθμό (2 ετών), τον παιδικό σταθμό (3 και 4 ετών) και το νηπιαγωγείο (5 ετών). Αυτά τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες της ζωής ενός ατόμου, στην υγεία και τη συναισθηματική του ευημερία. Η ποιότητα του πρώτου περιβάλλοντος ενός παιδιού και οι κατάλληλες εμπειρίες στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του πώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του παιδιού.  Εμείς εδώ στο ISP πιστεύουμε πως το περιβάλλον είναι ο τρίτος δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει προκλήσεις για να εμπνεύσει και να ενισχύσει τις απορίες και τη σκέψη των παιδιών.  Οι μαθητές μας κατευθύνουν οι ίδιοι τη μάθησή τους και μπορούν να αναγνωρίζουν τυχόν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για να τα λύσουν. 

 

OUTDOOR CLASSROOM

"Η καλύτερη αίθουσα διδασκαλίας έχει σαν οροφή μόνο τον ουρανό" 

Ακόμη και αν είμαστε ένα σχολείο στην πόλη έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε μεγάλους ανοιχτούς χώρους στη φύση για τους μαθητές μας με το  Outdoor Classroom. Το Outdoor Classroom του ISP πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα για μαθητές ηλικίας 3-7 ετών. Η έννοια του Outdoor Classroom βασίζεται στην υπόθεση ότι τα παιδιά είναι πολύπλοκα όντα. Για να καλλιεργηθεί ολόκληρο το παιδί, η παιδική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθήσει τη θεμελιώδη αρχή ότι τα παιδιά μαθαίνουν παντού και ανά πάσα στιγμή. Τα παιδιά χρειάζονται μια ευρεία ποικιλία μαθησιακών εμπειριών και ευκαιριών ανάπτυξης σε τομείς όπως η κινητική ανάπτυξη, η κοινωνικo- συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη και η δημιουργική έκφραση. Οι περισσότερες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να γίνουν και σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων για τα παιδιά να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων πολλών δραστηριοτήτων που παραδοσιακά θεωρούνται ως "εσωτερικές δραστηριότητες". Ο εξωτερικός χώρος προσφέρει ισορροπία των περιοχών για σωματικά ενεργό και λιγότερο ενεργό παιχνίδι. Ενώ βρίσκονται έξω, τα παιδιά συχνά μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και δραστηριότητες, με τους εκπαιδευτικούς να τους υποστηρίξουν. Τα παιδιά βιώνουν τη φύση με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους.

 

 

Active@2x.png

Οφέλη του Outdoor Classroom

Σωματικά

 • Αύξηση σωματικής ανάπτυξης, δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων. 

 • Θέτονται βάσεις για έναν δραστήριο, υγιή τρόπο ζωής. 

 • Τα παιδιά αναπνέουν καθαρό αέρα και βρίσκονται σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. 

 

Cogsci@2x.png

 

 

 

Διανοητικά

 • Ισχυρότερη ομιλία, ικανότητα για επίλυση προβλημάτων, επικοινωνιακές ικανότητες μέσω εργασιών και ομαδικής συνεργασίας.

 • Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την επιστήμη και τα μαθηματικά μέσω της σύνδεσής τους με τη φύση.

 • Ενθαρρύνεται η μάθηση μέσω της γνωριμίας με τον εαυτό τους, μέσω της αυτοκυριαρχίας και της υπευθυνότητας. 

 

 

Happy@2x.png

 

 

 

Ψυχολογικά

 • Πιο χαρούμενα, πιο ήρεμα.

 • Υψηλότερη και θετικότερη αυτοπεποίθηση. 

 • Χτίζονται διαπροσωπικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό αλλά με πνεύμα συνεργασίας. 

 • Λιγότερες διαμάχες με συμμαθητές.

 • Περισσότερη ώρα αφοσιωμένα σε μια δραστηριότητα