Στο ISP, η Φυσική Αγωγή δένεται άρρηκτα με τις ενότητες έρευνας, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά χρησιμοποιώντας το σώμα τους, για να κατακτήσουν διάφορες δεξιότητες. Μέσα από τα αθλήματα μαθαίνουν να βελτιώνονται, να θέτουν στόχους, να λειτουργούν ομαδικά, να είναι υπεύθυνοι και να ακολουθούν κανόνες. Οι μαθητές μας γνωρίζουν τη σημασία της απόκτησης καλής φυσικής κατάστασης και της διατήρησης ενός ισορροπημένου και υγιούς τρόπου ζωής.