Η Μουσική εμπλέκει τους μαθητές σε μια δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργούν και πειραματίζονται με διάφορους ήχους και νότες. Η ακοή ως αίσθηση ανοίγει νέους ορίζοντες και προσφέρει καινούριες εμπειρίες, που υποστηρίζουν την έρευνα ως κύρια διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, γράφοντας δικούς τους στίχους και επικοινωνώντας με τρόπους που διαφοροποιούνται από την απλή λεκτική επικοινωνία.