Οι μαθητές του ISP, πέρα από τα Αγγλικά, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα Γερμανικά ή τα Γαλλικά, τα οποία διδάσκονται τρεις φορές την εβδομάδα, από τη Γ' Δημοτικού. Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές γνωρίζουν τα έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής των λαών αυτών, χωρίς να περιορίζονται στην απομνημόνευση λεξιλογίου και κανόνων γραμματικής.

Επίσης, η μελέτη Ξένων Γλωσσών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στην ευθυγράμμιση με τις ενότητες έρευνας. Το πρόγραμμα Γαλλικών/ Γερμανικών του ISP, καλύπτει πλήρως τις μαθησιακές ανάγκες ώστε οι μαθητές να αποκτούν τα αντίστοιχα διπλώματα (δίπλωμα Α1) μέσα από τις σχολικές τους δραστηριότητες