ΓΙΑΤΙ


Το πρόγραμμα του IB είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και τους προσφέρει τα εφόδια να γίνουν πολίτες του κόσμου. Επιστήμες, πολιτισμός και τεχνολογία ενσωματώνονται σε ένα συνεχές πρόγραμμα από την ηλικία των 3 έως 12 ετών.
Περισσότερα από 3900 σχολεία μέχρι τώρα έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών του International Baccalaureate (IB).
Σε αυτά τα σχολεία, ο IBO παρέχει ακαδημαϊκά προγράμματα, συστήματα αξιολόγησης, σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού, ηλεκτρονικό δίκτυο συνεχούς επικοινωνίας, εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό.
Το IB Primary Years Programme επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη παιδιών, διδάσκεται στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και στο πρόγραμμα σπουδών του  International Baccalaureate.


ΠΩΣ


Από το 2013 το σχολείο μας είναι υποψήφιο του IB Primary Years Programme και ακολουθεί όλες τις διαδικασίες και τα απαραίτητα βήματα της πορείας πιστοποίησης  από τον Οργανισμό του IBO.
Οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία έρευνας και μελέτης κατανοούν σημαντικές έννοιες, αναπτύσσουν  δεξιότητες και στάσεις ζωής, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις και αποκτούν γνώσεις προσεγγίζοντας 6 μεγάλες διαθεματικές ενότητες παγκόσμιας σημασίας μέσα από 6 γνωστικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμες & Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνες, Φυσική & Κοινωνική Αγωγή).
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνούν σημαντικά θέματα σχηματίζοντας τις δικές τους ερωτήσεις, να αναζητούν τα καταλληλότερα μέσα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές και να κάνουν τις δικές τους έρευνες, πειραματισμούς και παρατηρήσεις. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει στόχο τη μετάδοση της γνώσης, αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στα δρώμενα της ομάδας, καθώς έχει ρόλο συντονιστή στη μαθησιακή διαδικασία.
Η αξιολόγηση αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτέας ύλης του PYP. Είναι το μέσο με το οποίο αναλύουμε τι έχουν μάθει οι μαθητές, κατά πόσο είναι αποτελεσματική η διδασκαλία μας και αποτελεί βάση για μελλοντικό σχεδιασμό.
Ο δάσκαλος αξιολογεί το έργο των μαθητών τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας (formative & summative assessment).
Η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι σημαντικότατο κομμάτι της επιτυχημένης εφαρμογής του IB Primary Years Programme. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθείται συστηματική συνεργασία με τον Οργανισμό του IB και άλλους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και διεθνή σχολεία IB, μέσα από επισκέψεις, σεμινάρια, online training και ανταλλαγές προγραμμάτων.

WHY?

The IB Primary Years Programme (PYP) is  undoubtedly the best educational programme that prepares students, aged 3 to 12, for the challenges   of the 21st century in order to become global citizens . The subject areas of maths, language, science, social studies, information technology, arts, physical education and library are taught through transdisciplinary themes in order to help students make connections between the subjects, therefore facilitating more effective learning.

More than 3900 schools worldwide are implementing the International Baccalaureate Primary Years Programme. The IB supports schools and teachers providing rigorous, high quality education, offering professional development and an online curriculum centre (OCC) that improves pedagogy and leadership.  

Our schools offers the PYP in both the Greek and English language focusing on a holistic approach to learning. We follow the Greek curriculum according to the Greek Ministry of Education in connection with the Primary Years Programme.

 

HOW?

Our school applied for PYP candidacy in April 2013 and became an official IB world school on 23rd February 2015.

Through the inquiry process and study, our students understand concepts, develop skills and attitudes, take initiatives and action, and obtain knowledge while working on six transdisciplinary themes (Who we are, Where we are in place and time, How we express ourselves, How the world works, How we organize ourselves and Sharing the planet). While working on each unit of inquiry, students are encouraged to seek out information, using various means, based on their own questions, experiments and observations.

The educator acts as a facilitator and creates a secure and stimulating environment that enhances students’ active participation while working collaboratively.

Assessment is an ongoing process, addressing the five essential elements, reporting on transdisciplinary learning and aligns with the philosophy of the school. It also encourages students to be reflective and engage in self and peer assessment. Effective assessments inform all stages of teaching and learning. It is the means that the teachers use to analyze student learning and the effectiveness of their teaching and acts as a foundation on which to base our future planning and practice. Formative and summative assessments are the two main categories of assessment.

The professional development of the teaching staff is of vital importance in ISP to ensure that we are well prepared to implement the programme successfully. The teachers are provided with a wide range of high- quality IB professional development opportunities, workshops at other IB World schools abroad, in school workshops, webinars or online workshops and a variety of exchange programmes.

 

 

  • Βιβλιοθήκη & Έρευνα
  • Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ως σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης του International School of Piraeus ορίζεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη συνεισφορά της στις εξής ομάδες ατόμων: Στους μαθητές: προσφέρεται ένας χώρος μάθησης, έρευνας, γνώσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας μέσω της συλλογής που εμπεριέχει βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση μαθητών που να μάθουν πώς να μαθαίνουν μόνοι τους, κατακτώντας τη μεταγνώση. Στους εκπαιδευτικούς: προσφέρονται έγκυρες πηγές πληροφόρησης που διευκολύνουν κι ενισχύουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την διεύρυνση των γνώσεων των ίδιων των επαγγελματιών.

Read More
Επαγγελματική Ανάπτυξη

 Οι εκπαιδευτικοί του ISP παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια επιμόρφωσης. Πέρα από τα προγραμματισμένα webinars που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με ποικίλες θεματικές, οι εκπαιδευτικοί μας παρίστανται σε επιμορφώσεις από ποικίλους φορείς όπως για παράδειγμα o IBO ή η Apple. Οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια του ίδιου του σχολείου όσο και σε χώρους άλλων οργανισμών, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

 
Read More

GoogleCalendar

Featured

ISP Backpack

Μέσα στο σακίδιο του ISP, οι μαθητές βρίσκουν ιδέες για διάβασμα, επισκέψεις, μαγειρική, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση με τους γονείς τους.

ISP Backpack

Βιντεοθήκη

  • The students at ISP +

  • Α Δημοτικού- Το γράμμα Λλ μέσα από παιχνίδι +

  • Διαδραστικές πηγές μάθησης +

  • Εξάσκηση στη Γεωγραφία με Ετεροαξιολόγηση +

  • 1
  •  

  •   

  • 1